Tilgang

Analytisk tilgang

Tilgangen til opgaveløsning er analytisk og baseret på velafprøvede og veludviklede værktøjer med udgangspunkt i både anerkendte teorier og især viden, som er opnået på baggrund af praktiske erfaringer.

Et samarbejde med mig starter ofte med møder efterfulgt af workshops og aftaler om konkrete handlinger på udvalgte indsatsområder.

Stilen er uhøjtidelig, jordnær og afslappet – det kan sagtens lade sig gøre samtidig med, at man optræder professionelt.

For at kunne løse opgaver både bredt, dybt og fleksibelt samarbejder jeg med en række andre virksomheder i et netværk, der er opbygget i gennem flere år. De mest anvendte samarbejdspartnere er:

>> hird&ko

>> Kvistgaard Consulting

>> Envidan

 

Min absolutte styrke er evnen til at se og navigere ude hos kunderne på flere niveauer – og altså ikke ud fra erfaringer på ledelsesplan og teoribøger alene. Jeg

  • bidrager med spidskompetencer, som virksomheden ikke selv er i besiddelse af
  • fungerer som katalysatoren, der sikrer, at virksomhedens ledere og medarbejdere selv får ejerskab på den kompetenceudvikling, som bliver tilført virksomheden
  • er proceskonsulenten, der varetager et velfungerende og gennemtænkt forløb med fokus på at opnå målbare resultater for både individuelle medarbejdere og virksomheden som helhed