Referencer

For at sikre et overblik er der kun nævnt 3 eksempler på opgaver inden for hvert af mine forretningsområder.

Det er naturligvis altid muligt at få detaljerede referencer, herunder navn, telefonnummer og e-mailadresser på kontaktpersoner. Eller eksempler på andre referencer.

Strategiudvikling:

Aarhus Vand A/S: Siden 2004 proceskonsulent for partneringkonceptet med deltagelse af Aarhus Vand, rådgivende ingeniører og de udførende entreprenører som partnere, herunder udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner for hvert af de enkelte partnerskaber og alle partnerskaberne samlet. I de sidste 3 år udelukkende facilitator på workshops.

EnviDan A/S: Siden 2007 proceskonsulent for udarbejdelse af virksomhedens strategiplan

Aalborg Vandkoncern: Siden 2002 proceskonsulent, bl.a. for udarbejdelsen af Vision 2100 – den strategiske retning for de næste 100 år med særlig fokus på de kommende 15 år.

Kommunikationsstrategi:

Århus Kommune, Vejkontoret og Miljøkontoret (senere Århus Vand): Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi for anlægsarbejdet i forbindelse med ”Frilægningen af Århus Å”, herunder gennemførelse af de operationelle kommunikative tiltag som f.eks.: pressemeddelelser, rådmandstaler, pjecer, radiospots, breve etc. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Hird&ko og varede 4 år.

Aalborg Kommune, Trafik og Veje: Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi for anlægsarbejdet i forbindelse med etableringen af IKEA i Aalborg City Syd med fokus på de trafikale konsekvenser, herunder gennemførelse pressemeddelelser, rådmandstaler, pjecer, breve etc. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Hird&ko, dtpNord og firstmove.

Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA): Udarbejdelse af en elektronisk kommunikationsguide for DANVAs medlemmer (de fleste af kommunernes kloak- og vandforsyninger). Projektet er udarbejdet i samarbejde med NIRAS A/S, Hird&Ko samt dtpNord.

Udførelse af kommunikation:

Aarsleff Rørteknik A/S: Tekster til hjemmeside, artikler til fagblade, udarbejdelse af nyhedsbreve, internationale pjecer, tegneserier og andre skriftlige markedsføringsmaterialer.

Aalborg Vandkoncern: Forskellige pjecer til borgere og virksomheder, rådgiver på en række andre kommunikative tiltag og kampagner. Udarbejdelse af brevstandarder for alle medarbejdere til borgere, virksomheder og myndigheder. >> Se de fleste pjecer m.v. – tryk her.

Aarhus Kommune og Aarhus Vand: Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi for anlægsarbejdet i forbindelse med ”Frilægningen af Århus Å”, herunder gennemførelse af de operationelle kommunikative tiltag som f.eks.: presse meddelelser, rådmandstaler, pjecer, radiospots, breve etc.. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Hirdogko og varede 4 år.

Virksomhedstilpassede kurser:

HOFOR (tidligere Københavns Energi): Ledere og medarbejdere om den vanskelige kommunikation over flere omgange.

Ferskvandscentret: 11 kurser om kommunikation, konflikthåndtering, forandringsledelse for medarbejdere i landets kloak- og vandforsyninger.

Sol og Strand Feriehusudlejning A/S: Kommunikation, salgs- og forhandlingsteknik for ledere og medarbejdere over flere omgange.

Falkonsult | Leharparken 3 | 9200 Aalborg SV | falko@falkonsult.dk | Tel. +45 22 62 33 13 | CVR 25 25 22 84