Strategiudvikling

Strategiudvikling er en fordel, når vi
– befinder os i en periode, der kendetegnes af forandring.
– har behov for et klart billede og en klar strategisk retning, som vi kan styre efter.
– ønsker at have indflydelse på fremtiden i stedet for at reagere på det, der vil ske.
– er interesserede i at bevæge os fra ”brandslukning” til hele løsninger.

Processen er lige så vigtig som resultatet. Det er processen, der skaber resultatet. Den er overskuelig, gennemtestet og bygget op omkring fem nøglebegreber, som tilsammen udgør virksomhedens strategiplan – eller det, som jeg kalder en udviklingsplan:
1. Mission
2. Vision
3. Mål
4. Midler
5. Handling

De fem nøglebegreber beskrives i en nøje defineret rækkefølge:
1. Når vi ved, hvem vi er (mission)
2. kan vi beskrive, hvor vi vil hen (vision)
3. hvad vi skal nå (mål)
4. hvordan vi når målene (midler)
5. hvem der gør hvad og hvornår (handling)

Virksomhedens udviklingsplan med de fem nøglebegreber visualiseres på kun én side, så alle medarbejdere har et fælles billede af den strategiske retning. I forlængelse heraf skal der udarbejdes en uddybning af, hvordan udviklingen føres ud i livet. Det er også en væsentlig del af processen.

Medarbejderne skal deltage i processen med at udvikle virksomheden. F.eks. ved at komme med input i begyndelsen, kommentere og prioritere undervejs – men under alle omstændigheder ved at blive klædt på til at føre de strategiske beslutninger ud i livet. For hvis der ikke er nogen, der handler, så udvikler virksomheden sig ikke.

Falkonsult | Leharparken 3 | 9200 Aalborg SV | falko@falkonsult.dk | Tel. +45 22 62 33 13 | CVR 25 25 22 84