Organisation360

Organisation 360

Er en proces, hvor medarbejderne enten online eller via et papirskema måler, hvor god virksomhedens organisation er på følgende dimensioner:

  1. Identitet
  2. De fysiske rammer
  3. Formalia
  4. Den måde, vi ser os selv på
  5. Den måde, andre ser os på
  6. Kommunikation
  7. Ledelse
  8. Medarbejdere
  9. Organisationsform

Til hver af disse dimensioner er der en række spørgsmål, som giver et godt afsæt for analyser, sammenligninger og diskussioner.

Organisation360® er et værktøj, som sætter både det enkelte menneske i organisationen – og organisationen selv i centrum. Tingene kommer frem i lyset, og der skabes et overblik, som giver mulighed for at prioritere og sætte organisationsudviklingen i system.

Registreringen og lagringen af medarbejdernes viden og holdninger skaber således grundlag for udarbejdelsen af en solid strategisk retning – og dermed en god platform for handling. Fordi processen fører til forankring og medejerskab.

Organisation360® er udviklet i samarbejde med Hird&Ko og Kvistgaardconsulting.